begin kurkdroog page.php

Kurkdroog gaat ervan uit dat wijndrinken een bijzondere wijze van genieten is.
Eeuwenoud, maar levendiger dan ooit.
Het is gezond, goed voor de mentale weerbaarheid en elke positieve proefervaring is een geestelijke verrijking. Als we nu de negatieve ervaringen (omdat er ook minder goede wijn is) zouden kunnen uitschakelen, zou het natuurlijk nog veel leuker zijn. Vandaar deze hitlijst.

Kurkdroog is een hitlijst van wijnen uit de supermarkt. Een hitlijst die in feite een klankbord is van de mening van de wijnconsument. Van uw mening dus en die van andere wijnliefhebbers zoals u en ik. Door de mening van velen om te zetten tot een gemiddelde (zie formule onderaan) komt Kurkdroog tot een objectieve evaluatie. Ook het feit dat Kurkdroog geen wijn verkoopt, draagt bij tot de objectiviteit van de site.

Dat Kurkdroog meer belang hecht aan de mening van velen dan aan de privé-mening van een panel of van één wijnexpert heeft meerdere voordelen.

  • Voordeel nummer 1 is dat Kurkdroog objectief is, daar waar de ‘expert’ vaak zijn eigen smaak en voorkeur wil verkondigen aan zijn lezers.
  • Voordeel nummer 2 is dat Kurkdroog ook de goedkopere wijnen in kaart brengt, daar waar een wijnkenner of -journalist vaak getracteerd wordt op dure bewaarwijnen en dus proportioneel weinig aandacht besteedt aan democratische wijntjes.
  • Voordeel nummer 3 is dat Kurkdroog hitlijsten maakt over wijnen die u in uw plaatselijke supermarkt vindt, daar waar u het in kritieken meestal moet stellen met wijnen die u slechts bij één particuliere wijnimporteur vindt.
  • Voordeel nummer 4 is dat de lijsten gedurig bijgewerkt worden.

Kortom, Kurkdroog wil de interactieve wijnproevende site van Vlaanderen worden. Met uw hulp (die we op onze manier belonen, zie ‘Uw mening over wijn’ in de klikbalk) kan het ook een wijnstandaard voor onze supermarkten worden. Om een zo objectief mogelijke evaluatie van een bepaalde wijn te krijgen wordt uw oordeel samen met dat van anderen verrekend tot 1 kerngetal (in % uitgedrukt), volgens de formule:
GR= ( v : (v+m) ) x R + ( m : (v+m)) x C, of het zogenaamde Bayesiaanse gemiddelde, waarbij de lettertekens staan voor:

GR : gewogen rangschikking
v : het aantal ingestuurde meningen
m : het minimum vereiste aantal meningen (momenteel : 15)
C: het gemiddelde oordeel over de hele lijn
R: het normale gemiddelde (som van alle oordelen : aantal oordelen) voor de wijn.
Hierbij drukt u uw mening uit in %.
100% is de absolute top, 0% de absolute flop.

end kurkdroog page.php